581
page,page-id-581,page-child,parent-pageid-543,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,transparent_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Uczciwość i odpowiedzialność

Współpraca naszej firmy z Werner & Mertz to przykład partnerstwa, które opiera się na wspólnych wartościach uczciwości i odpowiedzialności. Nasz partner konsekwentnie przestrzega zasad transparentności w działaniu, co jest wyraźnie określone w ich Kodeksie Postępowania dla Dostawców. Ten dokument nie tylko ustanawia ramy dla uczciwego postępowania, ale także zapewnia, że firma działa zgodnie ze standardami etycznymi.

Odpowiedzialność ekologiczna jako wspólny cel

Partnerstwo z Werner & Mertz pozwala firmie Tanax na dalsze umacnianie swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój. Werner & Mertz wykazuje się odpowiedzialnością za ochronę środowiska, regularnie wdrażając międzynarodowe normy i standardy, takie jak ISO 14001 czy EMAS. Integracja systemów zarządzania środowiskowego w ramach zintegrowanego systemu zarządzania pomaga efektywnie wykorzystywać zasoby i minimalizować wpływ na planetę.

Kultura korporacyjna oparta na wzajemnym szacunku

Werner & Mertz, podobnie jak Tanax, stawia na szacunek i godność ludzką w centrum swojej kultury korporacyjnej. Dzięki stałemu dialogowi i wzajemnemu szacunkowi budujemy razem środowisko pracy, które wspiera etyczne zachowania i odpowiedzialne praktyki. Regularne audyty i ciągłe doskonalenie praktyk wewnętrznych to elementy, które wzmacniają misję tworzenia wartości w sposób odpowiedzialny i etyczny.

Budowanie zaufania przez wspólne działania

Dialog i współpraca z Werner & Mertz to klucz do budowania długotrwałych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Kodeks Postępowania dla Dostawców stanowi nie tylko zobowiązanie, ale także platformę do wzmacniania wspólnych standardów i praktyk. Wspólnie dążymy do promowania zrównoważonego rozwoju nie tylko w naszych operacjach, ale również w całym łańcuchu wartości, co przekłada się na długofalowe korzyści dla obu firm i dla środowiska.

Dzięki tej współpracy, zarówno Tanax jak i Werner & Mertz nieustannie potwierdzają, że uczciwość i odpowiedzialność mogą iść w parze z biznesowym sukcesem, tworząc solidne podstawy dla przyszłych przedsięwzięć na rzecz zrównoważonego rozwoju.